Consiliul de Administrație

Data publicării: 30.05.2018
Convocare Consiliul de Administratie al s.c.Transurb s.a.

Anunt selectie membri CA_Transurb SA

Scrisoare de așteptări

Formulare proces recrutare si selectie Directori


Plan de administrare

Plan de management 2014


Raport semestrial al CA 2015 – I

Raport semestrial al CA 2015 – II


Raport semestrial al CA 2016 – II

Raport semestrial al CA 2016 – I


Raportul Consiliului de Administratie 2017


Raport cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in anul 2017