Politica în domeniul calității

DECLARAŢIA DIRECTORULUI GENERAL AL S.C. TRANSURB S.A. GALAŢI

PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

S.C. TRANSURB S.A. doreşte să-şi îmbunătăţească continuu performanţele în domeniul transportului public de persoane, prin prestarea unor servicii de calitate, care să satisfacă cerinţele şi aşteptările tuturor părţilor interesate, cerinţele contractuale şi cerinţele legale aplicabile.

Directorul General al S.C. TRANSURB S.A. se angajează:

  • să întreprindă acţiunile necesare îmbunătăţirii continue a Sistemului de Management al Calităţii aplicabil în cadrul întregii organizaţii, de către tot personalul;
  • să aloce resursele financiare, materiale şi umane necesare întreprinderii acţiunilor necesare îmbunătăţirii continue a Sistemului de Management al Calităţii;
  • să implementeze şi să menţină o cultură a organizaţiei orientată spre îmbunătăţirea continuă a serviciilor prestate, a eficacităţii Sistemului de Management al Calităţii, a competenţelor şi aptitudinilor angajaţilor.

 

Pentru respectarea acestor angajamente, conducerea S.C. TRANSURB S.A. a implementat şi certificat un Sistem de Management al Calităţii pe care îl menţine.

Documentaţia de sistem este în conformitate cu prevederile standardului ISO 9001: 2008 şi susţine această politică, pentru promovarea unor concepte moderne de management, în vederea unei dezvoltări durabile.

În calitate de Director General, îmi asum responsabilitatea pentru definirea şi aprobarea politicii S.C. TRANSURB S.A. şi exprim angajamentul managementului de la cel mai înalt nivel al organizaţiei de a acţiona concret şi continuu şi de a gestiona resursele organizaţiei în scopul menţinerii şi îmbunătăţirii continue a Sistemului de Management al Calităţii, aplicării cu consecvenţă a acestei politici şi atingerii obiectivelor stabilite.

Această politică este comunicată întregului personal al organizaţiei precum şi tuturor părţilor interesate, analizată periodic şi îmbunătăţită continuu.

Director General

Genica Totolici

26.01.2017