Angajări

Data: 02.04.2018 

           SC TRANSURB SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de Sef Autobaza din cadrul societatii. Concursul consta in proba scrisa in data de 25.04.2018, ora 11.00  si ulterior interviul.

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare  de lunga durata, specializarea autovehicule rutiere;
 • vechime/experienta in specialitate minim 7 ani;
 • vechime in functii de conducere minim 2 ani
 • cunostinte de planificare si exploatare a mijloacelor de transport;
 • cunostinte de gestionare si lucru cu sistemele GPS si GPRS pentru mijloacele de transport;
 • aptitudini de comunicare, organizare si control ;
 • cunoasterea programelor Excel, Word, MS Office;
 • capacitate de analiza si sinteza;
 • cunostinte de economie a serviciilor de transport;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cazier judiciar ;

            Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. Basarabiei nr. 4 pina la data de 17.04.2018,  dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copii ale actelelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care dovedesc indeplinirea cerintelor  de ocupare a postului, cazier judiciar.

         Relatii suplimentare la telefon 0236/460022 interior 201


Data: 05.02.2018    

     SC Transurb SA organizeaza concurs in data de 28.02.2018 ora 11,00 pentru ocuparea postului vacant de electronist in cadrul autobazei. Concursul consta in proba practica si interviu.

Cerintele necesare ocuparii postului :

 • studii medii ;
 • certificat de calificare in meseria de electronist;
 • vechime in specialitate : minim 3 ani
 • cazier judiciar ;
 • cunostinte privind reparatiile echipamentului electric la autobuze si troleibuze;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca;

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. Basarabiei nr. 4 pina la data de 21.02.2018, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care dovedesc indeplinirea cerintei privind vechimea si cazierul judiciar.

Relatii suplimentare la telefon 0236460022 interior 201

 


Data: 04.10.2017

     SC TRANSURB SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de operator date din Cadrul Biroului Siguranta Circulatiei, Daune, Monitorizare, in data de 26.10.2017,  ora 1000 proba scrisa si ulterior interviul.

Cerinte:

 • studii medii absolvite cu diploma ( liceul);
 • atestat calculator;
 • experienta : minim 1 an;
 • cazier judiciar;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • cunostinte privind controlul si verificarea gestiunii;

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. Basarabiei nr. 4 pina la data 20.10.2017dosarul de inscriere care va contine obligatoriu: cererea/scrisoare de intentie, CI, CV, copia actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care sa ateste indeplinirea cerintelor de ocupare a postului, prezentate mai sus, cazier judiciar.”

Bibliografia de concurs se afiseaza la sediul societatii.

Relatii suplimentare la telefon 0236460022 interior 201


Data: 29.09.2017

     SC Transurb SA organizeaza concurs in data de 19.10.2017 ora 10,00 pentru ocuparea a doua posturi vacante de specialist IT din cadrul Compartimentului IT. Concursul consta in proba scrisa si interviu .

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare , specializarea IT;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • vechime in specialitate : minim 3 ani
 • cazier judiciar ;
 • cunostinte de programare, implementare soft, gestionare si lucru cu sistemele GPS si GPRS pentru mijloacele de transport;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca;

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. Basarabiei nr. 4 pina la data de 13.10.2017, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care dovedesc indeplinirea cerintei privind vechimea si cazierul judiciar.

Relatii suplimentare la telefon 0236460022 interior 201


Data: 29.09.2017

      SC TRANSURB SA organizeaza concurs in data de 23.10.2017 ora 10,00 pentru ocuparea a doua posturi vacante de electrician din cadrul Sectiei Transport Electric. Concursul consta in proba practica si interviu.

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii;
 • certificat calificare in meseria de electrician;
 • vechime in specialitate de minim 3 ani;
 • cunostinte de specialitate si cunostinte de securitate si sanatate in munca;
 • cazier judiciar;

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. Basarabiei nr. 4 pina la data de 17.10.2017, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV , CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care sa ateste indeplinirea cerintelor de ocupare a postului si cazierul judiciar.

Relatii suplimentare la telefon 0236460022 interior 201


Data: 06.09.2017

      SC Transurb SA organizeaza concurs in data de 28.09.2017 ora 10,00 pentru ocuparea a cinci posturi vacante de mecanic auto din cadrul autobazei. Concursul consta in proba practica si interviu.

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii;
 • certificat de calificare in meseria de mecanic auto ;
 • vechime in specialitate : minim 3 ani
 • cunostinte privind repararea motoarelor de autobuze, troleibuze;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca;
 • cazier judiciar ;

Nu participa la concurs persoanele care au incetat contractul individual de munca in temeiul art. 61 lit.a din Codul Muncii (sanctiune disciplinara).

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. Basarabiei nr. 4 pina la data de 21.09.2017, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copii ale actelelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care dovedesc indeplinirea cerintelor de ocupare a postului, cazier judiciar.

Relatii suplimentare la telefon 0236460022 interior 201


Data 06.09.2017

     SC TRANSURB SAorganizeaza concurs in data de 03.10.2017 ora 10,00 pentru ocupareapostului vacant de electromecanicdin cadrul Sectiei Transport Electric. Concursul consta in proba practica si interviu.

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii;
 • certificat calificare in meseria de electromecanic;
 • vechime in specialitate de minim 3 ani;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca;
 • cazier judiciar;

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str.Basarabiei nr. 4 pina la data de 22.09.2017, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV , CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care sa ateste indeplinirea cerintelor de ocupare a postului si cazierul judiciar.

Relatii suplimentare la telefon 0236460022 interior 201


Data:  01.09.2017

SC Transurb SA organizeaza concurs in data de 26.09.2017 ora 10,00 pentru ocuparea postului vacant de specialist IT din cadrul Compartimentului IT. Concursul consta in proba scrisa si interviu .

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare , specializarea IT;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • vechime in specialitate : minim 3 ani
 • cazier judiciar ;
 • cunostinte de programare, implementare soft, gestionare si lucru cu sistemele GPS si GPRS pentru mijloacele de transport;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca;

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. Basarabiei nr. 4 pina la data de 20.09.2017, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care dovedesc indeplinirea cerintei privind vechimea si cazierul judiciar.

Relatii suplimentare la telefon 0236460022 interior 201