Reduceri şi gratuităţi

 

27.02.2018 –  ELIBERARE ABONAMENTE CONFORM H.C.L. nr. 74/15.02.2018

Incepand cu data de 01.03.2018, societatea Transurb SA Galati va elibera urmatoarele tipuri de abonamente de calatorie, in baza documentelor solicitate mai jos, pentru categoriile de persoane care beneficiaza de gratuitati si reduceri la transportul public local din Municipiul Galati conform Hotararii Consiliului Local nr.74/15.02.2018 dupa cum urmeaza:

A.  Persoanele fara venituri cu varsta peste 65 ani, abonament redus cu 98% pe o linie (1leu/luna) sau pe doua linii (1.5 lei/luna), pe baza actului de identitate( copie si original) si declaratie pe propria raspundere ca nu incaseaza venituri;

B.  Pensionarii care cumuleaza venituri din pensie de pana la 1900 lei brut/luna, abonament redus cu 98% pe o linie (1 leu/luna) sau pe doua linii (1.5 lei/luna), pe baza actului de identitate si a cuponului de pensie din luna anterioara pentru care se solicita abonamentul de calatorie (copie si original);

C.  Pensionarii care cumuleaza venituri din pensie cuprinse intre 1901 si 2500 lei brut/luna, abonament redus cu 75% pe o linie (12.50lei/luna), pe baza actului de identitate si a cuponului de pensie din luna anterioara pentru care se solicita abonamentul de calatorie ( copie si original);

D.  Pensionarii care cumuleaza venituri din pensie cuprinse intre 2501 si 3000 lei brut/luna, abonament redus cu 50% pe o linie (25 lei/luna), pe baza actului de identitate si a cuponului de pensie din luna anterioara pentru care se solicita abonamentul de calatorie ( copie si original);

E.  Pensionarii de invaliditate, abonament gratuit pe o linie sau pe doua linii pe baza actului de identitate, a cuponului de pensie din luna anterioara pentru care se solicita abonamentul si a actelor doveditoare privind incadrarea intr-un grad de invaliditate         ( copie si original);

F.  Elevii din invatamantul obligatoriu, profesional si liceal acreditat/autorizat, din municipiul Galati, abonament redus cu 98% pe o linie (1 leu/luna), pe baza actului de identitate si a carnetului de elev vizat pe anul 2017-2018 sau adeverinta din care sa rezulte ca sunt elevi ai unei institutii de invatamant ( copie si original);

G.  Studentii inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa, in institutiile de invatamant superior acreditate, in varsta de pana la 26 de ani, din municipiul Galati, abonament redus cu 98% pe o linie (1 leu/luna), pe baza carnetului de student vizat pe anul 2017-2018 sau adeverinta din care sa rezulte ca sunt studenti ai unei institutii de invatamant ( copie si original);

H. Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, abonament redus cu 98% pe o linie (1 leu/luna), pe baza actului de identitate si a carnetului de evidenta vizat de A.J.O.F.M ( copie si original);


I. Persoane care beneficiaza de salariul minim pe economie de 1900 lei brut/luna, abonament redus cu 75% pe o linie (12.50lei/luna), pe baza actului de identitate ( copie si original)si a adeverintei din care sa rezulte ca solicitantul obtine salariul minim pe economie.

Descarca:  Model adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul obtine salariul minim pe economie.

Pe adresa de e-mail afisata se transmite adeverinta de venit de catre angajatii care nu lucreaza in municipiul Galati dar care au domiciliul in municipiul Galati. — abonamente.transurb@gmail.com