Termeni si conditii de utilizare


Termeni generali

 

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.transurb-galati.com (denumite în continuare “Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul www.transurb-galati.com (denumit în continuare “Site-ul” și/sau “Transurb”), și are valoarea unei convenții încheiate intre Transurb SA (denumita în continuare “Transurb SA”), în calitatea sa de proprietar și administrator al Site-ului, și orice persoana care vizitează ori accesează Site-ul (denumita în continuare “Utilizator”). Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta constituie o acceptare în întregime și necondiționata a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

Materialele și informațiile accesibile prin intermediul Site-ului
          Conținutul și elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice forma de și către Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc.) aparțin Transurb SA și reprezinta conținutul Site-ului. Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se afla în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Transurb SA. Astfel este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțiala, integrala sau modificata a conținutului acestui site sau a oricărei parți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții: este permisa reproducerea (pe site-uri non-comerciale, forumuri, articole din presa etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate. Specificarea sursei informațiilor preluate este obligatorie, sub următoarea forma: (Sursa: Transurb SA – www.transurb-galati.com) sunt permise link-urile către Site, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: “Informații furnizate prin amabilitatea transurb-galati.com”. Transurb SA își rezerva dreptul de a acționa în instanta orice persoana și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute la sediul central: Str. Basarabiei nr.4 cu specificația “În atenția www.transurb-galati.com, sau prin e-mail la adresa transurbgl@gmail.com Orice persoana care expediază în orice mod informații către site își asuma obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terța persoana le-ar putea invoca în legătura cu informațiile transmise, iar persoanele care expediază în orice mod informații, înțeleg și accepta ca încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în nici un mod răspunderea Transurb SA, ci numai răspunderea persoanelor respective.
Limitarea răspunderii
         Transurb SA nu își asuma obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul de pe Site. Transurb SA va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca sa corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, Transurb SA nu este responsabil pentru inadvertente, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de Utilizatori precum și a eventualelor pagube sau daune directe/ indirecte (pierderi de bani, oportunități, informații sau cheltuieli) apărute în conexiune cu utilizarea Site-ului sau a conținutului acestuia, chiar în cazul în care Transurb SA este avertizat despre posibilitatea unor astfel de pagube, pierderi sau cheltuieli. În mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord sa exonereze de răspundere pe Transurb SA pentru orice acțiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a Site-ului. Pentru caz de forța majora, Transurb SA și/sau operatorii, directorii, angajații, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forța majora includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, etc. Utilizatorii sunt de acord sa protejeze și sa asigure pe Transurb SA și/sau pe operatorii, directorii, angajații, de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecați, decizii, amenzi sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice alta acțiune a Utilizatorului în legătura cu utilizarea Site-ului www.transurb-galati.com.
Modificarea Termenilor și Condițiilor
Transurb SA are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termenii și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabila și fără a fi obligata sa îndeplinească vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin și necondiționat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilitați oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului.
Legea aplicabila. Litigii
Drepturile și obligațiile Utilizatorilor Site-ului și ale Transurb SA, prevazute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea romana în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătura cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabila. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanta judecătoreasca română competentă aflata în raza teritoriala a municipiului Galați.